top of page
Group 70 (1).png
Андрій Хімяк

Старт навчання - 30 жовтня

Приготуйтеся разом з нами зануритися у глибокий і всебічний світ фандрейзингу! Ви дізнаєтеся теорію та історію фандрейзингу, яка роль фандрейзера в неприбутковому секторі, а також що саме мотивує благодійників та донорів. Курс також включатиме вивчення ключових підходів до розробки фандрейзингової стратегії, а також як вибирати методи фандрейзингу та працювати з донорами. Під керівництвом фахівця ми ретельно розглянемо процес написання грантових заявок, поговоримо, як формувати команду, розробляти і втілювати комунікаційну стратегією та  реалізовувати масштабні проєкти.

Мистецтво фандрейзингу: від теорії до практики

Грицак

Політолог-міжнародник, фандрейзер, проектний менеджер. Заступник керівника відділу розвитку, багаторічний керівник сектору роботи з грантами Українського католицького університету. Зовнішній експерт ГО «Центр Дністрянського» та ГО «Координаційний центр міжнародного діалогу Україна-ЄС». Розробник 4 навчальних курсів з фандрейзингу, автор 17 статей та публікацій, учасник 76 конференцій, тренінгів, семінарів. Тренер з грантрайтингу та проектного менеджменту. Випускник короткострокових навчальних програм Фрібурзького університету (Швейцарія, 2014) та університету Нотр-Дам (США, 2019). Має 14 років досвіду роботи з грантовими проектами. За цей період був залучений до написання грантових заявок та реалізації понад 200 проектів різної величини.

Frame (6).png
Програма
Програма
1. Визначення фандрейзингу та його роль в неприбутковому секторі
 • Визначення фандрейзингу
 • Головні завдання фандрейзингу
 • Роль фандрейзера у неприбутковому секторі
2. Історія фандрейзингу та розвиток цієї галузі
 • Розвиток фандрейзингу закордоном
 • Розвиток фандрейзингу в Україні
3. Види фандрейзингу, основні принципи та інструменти
 • Види, функції, принципи та особливості фандрейзингу
 • Основні інструменти фандрейзингу та залучення ресурсів
4. Роль фандрейзера та необхідні риси для успішної роботи
 • Хто такий фандрейзер?
 • Риси, якими має володіти фандрейзер
 • Основні принципи роботи фандрейзера
5. Мотивація благодійності та мотиви донорів
 • Класифікація донорів
 • Чому люди та організації дають кошти
 • Мотивація благодійності.
6. Найбільш поширені міфи про фандрейзинг
7. Як почати фандрейзити?
1. Вступ до фандрейзингу
Frame 23.png
2. Розробка фандрейзингової      стратегії
Frame 23.png
 •  Перші кроки до залучення коштів та ресурсів
1. З чого розпочати фандрейзити?
2. Визначення місії, візії та стратегії організації.
 • Визначення місії організації 
 • Визначення візії організації
 • Початок формування стратегії розвитку організації
3. Розробка фандрейзингової стратегії,
створення «дорожньої карти» для старту
 • Деталізація фандрейзингової стратегії, як частини стратегії розвитку організації
 • Розробка «дорожньої карти» для старту фандрейзингу
4. Створення бази даних проектів, донорів
та партнерів
 • Створення бази даних проектів
 • Створення бази даних потенційних донорів
 • Створення бази даних потенційних партнерів
5. Пошук і налагодження партнерств
3. Основи проектного менеджменту, або як перетворити Вашу ідею в проект
Frame 23.png
1. Поняття та характеристики проектів
 • Що таке проект?
 • Характерні риси та ознаки проекту
 • Класифікація проектів
2. Життєвий цикл проекту та компоненти успішного проекту
 • З чого починати реалізацію проекту
 • Формування «скелету» проекту
 • Деталізація проекту
3. Грантрайтинг: плюси та мінуси фінансування проектів з грантів
 • Плюси фінансування проектів з грантів
 • Мінуси фінансування проектів з грантів
4. Заповнення грантової заявки та визначення ідеального проекту
 • З чого почати планування проектної заявки
 • Компоненти успішного проекту. Яким має бути ідеальний проект
4. Написання грантової заявки (частина 1)
Frame 23.png
1. Початок роботи над заявкою
2. Аналіз проблеми, визначення потреби та основної ідеї проекту
 • З чого почати аналіз проблеми
 • Створення «дерева проблем»
 • Створення «дерева цілей»
3. Аналіз зацікавлених сторін і розрізнення стейкхолдерів, бенефіціарів та цільової групи проекту
 • Визначення цільової групи проекту
 • Визначення бенефіціарів та стейкхолдерів проекту
 • Детальний аналіз зацікавлених сторін
4. SMART підхід у написанні проектної заявки
 • Визначення мети та ключових завдань проекту
 • Розробка методології для досягнення цілей
1. Опис проекту, план його реалізації та використання діаграми Ганта.
 • Як писати опис проекту
 • Як правильно передбачити часові рамки реалізації проекту
 • Що таке діаграма Ганта і навіщо вона в проектах
2. Визначення та вимірювання результатів проекту (outputs, outcomes, impact).
 • Різниця між короткостроковими і довгостроковими результатами проекту
 • Як правильно порахувати якісні і кількісні показники для результатів проекту (outputs, outcomes, impact)
3. Ризики та SWOT аналіз проекту
 • Що таке матриця ризиків і як їх розписати
 • SWOT аналіз проекту
4. Моніторинг, оцінювання та життєздатність проекту
 • Для чого проекту моніторинг та оцінювання
 • Чому для донорів так важлива життєздатність проекту
5. Відомості про організацію
 • Короткий опис організації
 • Досвід реалізації попередніх проектів і що робити коли таких проектів нема
5. Написання грантової заявки (частина 2)
Frame 23.png
6. Написання грантової заявки (частина 3)
Frame 23.png
1. Укладання логіко-структурної матриці проекту
 • Що таке логіко-структурна матриця проекту і чому вона обов’язкова для великих проектів
2.Прорахунок бюджету проекту
 • Як правильно порахувати витрати
3. Перевірка грантової заявки перед надсиланням
 • Анотація проекту / Титульний аркуш проекту
 • Стиль написання проекту
 • Практичні поради для успішного фандрейзингу
 • Типові помилки під час написання грантових заявок
7. Інші методи та інструменти фандрейзингу
Frame 23.png
1. Вибір методів та інструментів фандрейзингу
 • Короткий огляд інших інструментів фандрейзингу крім грантів
2. Організація фандрейзингових подій і кампаній
 • Які головна ціль фандрейзингової події
 • Складові та формати фандрейзингових подій
 • Показники ефективності події
3. Взаємовідносини з корпоративним сектором
 • Як працювати з бізнесом
4. Залучення індивідуальних донорів
 • Як залучати приватних донорів
 • Як працювати з базою даних
5. Онлайн-фандрайзинг, краудфандинг та щомісячні підписки
 • Чому варто працювати з жертводавцями, які дають навіть невеликі пожертви
8. Фандрейзингова команда та ресурси
Frame 23.png
1. Формування та робота з фандрейзинговою командою.
 • Як сформувати ефективну команду для роботи над проектом
 • Ключові підходи до формування команди
 • Залучення волонтерів та створення волонтерських програм
2.Організаційна культура, мотивація та лідерство.
 • Що таке організаційна культура і чому вона важлива
 • Як мотивувати команду
 • Важливість лідерства у фандрейзингу
1. Управління проектом та ресурси проекту
 • Важливість проектного менеджменту
 • Ролі та обов'язки проектного менеджера
2. Планування,  реалізація  та забезпечення якості проекту
 • Планування ресурсів проекту
 • Розподіл завдань та відповідальностей в команді проекту
 • Безпосередня реалізація проекту
 • Забезпечення якості проекту
3. Комунікаційна стратегія проекту
 • Як розробити комунікаційну стратегію проекту
 • Як налагодити роботу з партнерами та ЗМІ
4. Звітність
 • Проект закінчився – що далі?
 • Структура та вміст проектного звіту
 • Звітність перед стейкхолдерами та донорами
9. Управління проектом та комунікація
Frame 23.png
10. Фандрейзинг в ХХІ столітті: інновації, етика та глобальні виклики
Frame 23.png
1. Етика та стандарти фандрейзингу
 • Пояснення етичних аспектів фандрейзингу, включаючи питання конфіденційності та стосунків із донорами
2.Фандрейзинг на соціальні проекти
 • Важливість соціального фандрейзингу та його вплив на суспільство
 • Розгляд інструментів та стратегій для залучення громадської підтримки.
3. Міжнародний фандрейзинг
 • Обговорення можливостей та викликів, які виникають при залученні фінансування з-за кордону
 • Знайомство із міжнародними донорськими організаціями
 • Поради щодо роботи з іноземними партнерами
4. Інновації у фандрейзингу
 • Проведення огляду новітніх технологій та інновацій у сфері фандрейзингу
 • Розгляд можливостей використання штучного інтелекту та інших технологій для покращення фандрейзингу
 • Практичні поради щодо впровадження інновацій в діяльність організації
5. Підсумок курсу та практичні поради
 • Короткий підсумок курсу
 • Рекомендації щодо подальшого навчання та розвитку в сфері фандрейзингу
 • Де шукати гроші – корисні ресурси для пошуку фінансування
Ідеальне поєднання практики
та досвіду
Список проєктів та клієнтів автора курсу
Що вас очікує?
Знання, які базуються на теорії та практиці
Якісні записи всіх відеолекцій
Регулярні
онлайн-заняття
Доступ до матеріалів 24/7 на зручній освітній платформі
 Можливість поставити запитання лектору
 Створення власного проєкту
1
3
Після курсу Ви отримаєте
Сертифікат, який підтвердить отримані навички
Покроковий план залучення ресурсів для вашого проєкту
Всі необхідні матеріали та базовий чек-лист для підготовки та подачі грантових заявок
2
Group 72 (1).png
ДЛЯ ПРОЄКТІВ 10 НАЙКРАЩИХ СТУДЕНТІВ
Лектор забезпечить менторський супровід протягом 6 місяців для його подачі в будь-яку фундацію, чиї пріоритети будуть підходити під ідею вашого проекту. 
т 1_edited_edited.jpg
 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube

грн 

850

Мистецтво фандрейзингу: від теорії до практики

*старт курсу вже 30 жовтня

bottom of page