top of page
Group 70 (1).png
Андрій Хімяк

Старт навчання - зима\весна

Приготуйтеся разом з нами зануритися у глибокий і всебічний світ фандрейзингу! Ви дізнаєтеся теорію та історію фандрейзингу, яка роль фандрейзера в неприбутковому секторі, а також що саме мотивує благодійників та донорів. Курс також включатиме вивчення ключових підходів до розробки фандрейзингової стратегії, а також як вибирати методи фандрейзингу та працювати з донорами. Під керівництвом фахівця ми ретельно розглянемо процес написання грантових заявок, поговоримо, як формувати команду, розробляти і втілювати комунікаційну стратегією та  реалізовувати масштабні проєкти.

Мистецтво фандрейзингу: від теорії до практики

Лектор

Політолог-міжнародник, фандрейзер, проектний менеджер. Заступник керівника відділу розвитку, багаторічний керівник сектору роботи з грантами Українського католицького університету. Зовнішній експерт ГО «Центр Дністрянського» та ГО «Координаційний центр міжнародного діалогу Україна-ЄС». Розробник 4 навчальних курсів з фандрейзингу, автор 17 статей та публікацій, учасник 76 конференцій, тренінгів, семінарів. Тренер з грантрайтингу та проектного менеджменту. Випускник короткострокових навчальних програм Фрібурзького університету (Швейцарія, 2014) та університету Нотр-Дам (США, 2019). Має 14 років досвіду роботи з грантовими проектами. За цей період був залучений до написання грантових заявок та реалізації понад 200 проектів різної величини.

Frame (6).png
Програма
1. Визначення фандрейзингу та його роль в неприбутковому секторі
 • Визначення фандрейзингу
 • Головні завдання фандрейзингу
 • Роль фандрейзера у неприбутковому секторі
2. Історія фандрейзингу та розвиток цієї галузі
 • Розвиток фандрейзингу закордоном
 • Розвиток фандрейзингу в Україні
3. Види фандрейзингу, основні принципи та інструменти
 • Види, функції, принципи та особливості фандрейзингу
 • Основні інструменти фандрейзингу та залучення ресурсів
4. Роль фандрейзера та необхідні риси для успішної роботи
 • Хто такий фандрейзер?
 • Риси, якими має володіти фандрейзер
 • Основні принципи роботи фандрейзера
5. Мотивація благодійності та мотиви донорів
 • Класифікація донорів
 • Чому люди та організації дають кошти
 • Мотивація благодійності.
6. Найбільш поширені міфи про фандрейзинг
7. Як почати фандрейзити?
1. Вступ до фандрейзингу
Frame 23.png
2. Розробка фандрейзингової  стратегії
Frame 23.png
 •  Перші кроки до залучення коштів та ресурсів
1. З чого розпочати фандрейзити?
2. Визначення місії, візії та стратегії організації.
 • Визначення місії організації 
 • Визначення візії організації
 • Початок формування стратегії розвитку організації
3. Розробка фандрейзингової стратегії,
створення «дорожньої карти» для старту
 • Деталізація фандрейзингової стратегії, як частини стратегії розвитку організації
 • Розробка «дорожньої карти» для старту фандрейзингу
4. Створення бази даних проектів, донорів
та партнерів
 • Створення бази даних проектів
 • Створення бази даних потенційних донорів
 • Створення бази даних потенційних партнерів
5. Пошук і налагодження партнерств
3. Основи проектного менеджменту, або як перетворити Вашу ідею в проект
Frame 23.png
1. Поняття та характеристики проектів
 • Що таке проект?
 • Характерні риси та ознаки проекту
 • Класифікація проектів
2. Життєвий цикл проекту та компоненти успішного проекту
 • З чого починати реалізацію проекту
 • Формування «скелету» проекту
 • Деталізація проекту
3. Грантрайтинг: плюси та мінуси фінансування проектів з грантів
 • Плюси фінансування проектів з грантів
 • Мінуси фінансування проектів з грантів
4. Заповнення грантової заявки та визначення ідеального проекту
 • З чого почати планування проектної заявки
 • Компоненти успішного проекту. Яким має бути ідеальний проект
4. Написання грантової заявки (частина 1)
Frame 23.png
1. Початок роботи над заявкою
2. Аналіз проблеми, визначення потреби та основної ідеї проекту
 • З чого почати аналіз проблеми
 • Створення «дерева проблем»
 • Створення «дерева цілей»
3. Аналіз зацікавлених сторін і розрізнення стейкхолдерів, бенефіціарів та цільової групи проекту
 • Визначення цільової групи проекту
 • Визначення бенефіціарів та стейкхолдерів проекту
 • Детальний аналіз зацікавлених сторін
4. SMART підхід у написанні проектної заявки
 • Визначення мети та ключових завдань проекту
 • Розробка методології для досягнення цілей
1. Опис проекту, план його реалізації та використання діаграми Ганта.
 • Як писати опис проекту
 • Як правильно передбачити часові рамки реалізації проекту
 • Що таке діаграма Ганта і навіщо вона в проектах
2. Визначення та вимірювання результатів проекту (outputs, outcomes, impact).
 • Різниця між короткостроковими і довгостроковими результатами проекту
 • Як правильно порахувати якісні і кількісні показники для результатів проекту (outputs, outcomes, impact)
3. Ризики та SWOT аналіз проекту
 • Що таке матриця ризиків і як їх розписати
 • SWOT аналіз проекту
4. Моніторинг, оцінювання та життєздатність проекту
 • Для чого проекту моніторинг та оцінювання
 • Чому для донорів так важлива життєздатність проекту
5. Відомості про організацію
 • Короткий опис організації
 • Досвід реалізації попередніх проектів і що робити коли таких проектів нема
5. Написання грантової заявки (частина 2)
Frame 23.png
6. Написання грантової заявки (частина 3)
Frame 23.png
1. Укладання логіко-структурної матриці проекту
 • Що таке логіко-структурна матриця проекту і чому вона обов’язкова для великих проектів
2.Прорахунок бюджету проекту
 • Як правильно порахувати витрати
3. Перевірка грантової заявки перед надсиланням
 • Анотація проекту / Титульний аркуш проекту
 • Стиль написання проекту
 • Практичні поради для успішного фандрейзингу
 • Типові помилки під час написання грантових заявок
7. Інші методи та інструменти фандрейзингу
Frame 23.png
1. Вибір методів та інструментів фандрейзингу
 • Короткий огляд інших інструментів фандрейзингу крім грантів
2. Організація фандрейзингових подій і кампаній
 • Які головна ціль фандрейзингової події
 • Складові та формати фандрейзингових подій
 • Показники ефективності події
3. Взаємовідносини з корпоративним сектором
 • Як працювати з бізнесом
4. Залучення індивідуальних донорів
 • Як залучати приватних донорів
 • Як працювати з базою даних
5. Онлайн-фандрайзинг, краудфандинг та щомісячні підписки
 • Чому варто працювати з жертводавцями, які дають навіть невеликі пожертви
8. Фандрейзингова команда та ресурси
Frame 23.png
1. Формування та робота з фандрейзинговою командою.
 • Як сформувати ефективну команду для роботи над проектом
 • Ключові підходи до формування команди
 • Залучення волонтерів та створення волонтерських програм
2.Організаційна культура, мотивація та лідерство.
 • Що таке організаційна культура і чому вона важлива
 • Як мотивувати команду
 • Важливість лідерства у фандрейзингу
1. Управління проектом та ресурси проекту
 • Важливість проектного менеджменту
 • Ролі та обов'язки проектного менеджера
2. Планування,  реалізація  та забезпечення якості проекту
 • Планування ресурсів проекту
 • Розподіл завдань та відповідальностей в команді проекту
 • Безпосередня реалізація проекту
 • Забезпечення якості проекту
3. Комунікаційна стратегія проекту
 • Як розробити комунікаційну стратегію проекту
 • Як налагодити роботу з партнерами та ЗМІ
4. Звітність
 • Проект закінчився – що далі?
 • Структура та вміст проектного звіту
 • Звітність перед стейкхолдерами та донорами
9. Управління проектом та комунікація
Frame 23.png
10. Фандрейзинг в ХХІ столітті: інновації, етика та глобальні виклики
Frame 23.png
1. Етика та стандарти фандрейзингу
 • Пояснення етичних аспектів фандрейзингу, включаючи питання конфіденційності та стосунків із донорами
2.Фандрейзинг на соціальні проекти
 • Важливість соціального фандрейзингу та його вплив на суспільство
 • Розгляд інструментів та стратегій для залучення громадської підтримки.
3. Міжнародний фандрейзинг
 • Обговорення можливостей та викликів, які виникають при залученні фінансування з-за кордону
 • Знайомство із міжнародними донорськими організаціями
 • Поради щодо роботи з іноземними партнерами
4. Інновації у фандрейзингу
 • Проведення огляду новітніх технологій та інновацій у сфері фандрейзингу
 • Розгляд можливостей використання штучного інтелекту та інших технологій для покращення фандрейзингу
 • Практичні поради щодо впровадження інновацій в діяльність організації
5. Підсумок курсу та практичні поради
 • Короткий підсумок курсу
 • Рекомендації щодо подальшого навчання та розвитку в сфері фандрейзингу
 • Де шукати гроші – корисні ресурси для пошуку фінансування
Ідеальне поєднання практики
та досвіду
Список проєктів та клієнтів автора курсу
Що вас очікує?
Знання, які базуються на теорії та практиці
Регулярні
онлайн-заняття
 Можливість поставити запитання лектору
Якісні записи всіх відеолекцій
Доступ до матеріалів 24/7 на зручній освітній платформі
 Створення власного проєкту
1
3
Після курсу Ви отримаєте
Сертифікат, який підтвердить отримані навички
2
Покроковий план залучення ресурсів для вашого проєкту
Всі необхідні матеріали та базовий чек-лист для підготовки та подачі грантових заявок
Group 72 (1).png
ДЛЯ ПРОЄКТІВ 10 НАЙКРАЩИХ СТУДЕНТІВ
Лектор забезпечить менторський супровід протягом 6 місяців для його подачі в будь-яку фундацію, чиї пріоритети будуть підходити під ідею вашого проекту. 
т 1_edited_edited.jpg
 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube

грн 

?

Мистецтво фандрейзингу: від теорії до практики

*старт курсу вже 30 жовтня

bottom of page